Bewezen Branding-methode zegt ‘nee’ tegen gebakken lucht

Wat kan Betekenis-Branding voor jouw onderneming betekenen?

Branding is er in alle kleuren en smaken: corporate branding, product branding, personal branding. Bijna niets lijkt te gek als het gaat om het beïnvloeden van het beeld van organisaties, producten en personen. Maar hoe voorkom je gebakken lucht en val je toch op tussen je concurrenten? Het antwoord: Met Betekenis-Branding…

Wat denk jij dat Branding is?

Branding is de vertaling van jouw onderneming, product of persoon naar de ‘taal’ van je doelgroep, zodat de juiste beleving bij ze ontstaat, zodra ze aan jou, je onderneming en je producten denken. Die beleving is wat in de herinnering blijft hangen.

“…People will forget what you said.
People will forget what you did.
But People will never forget how you made them feel.”
― Maya Angelou

Branding is how you make them feel
Branding is dus gericht op de psychologie van je (ideale) klant, waar jij als ondernemer een goed product aan wil leveren. Zolang de branding gebaseerd wordt op de werkelijkheid van je organisatie, je product , of jouw persoon als het om personal branding gaat, dan is er toch niets mis mee om dat op een manier te communiceren, die past bij de belevingswereld van een doelgroep? Je geeft ze daarmee gewoon de kans op een geïnformeerde beslissing, want een beleving is ook informatie. Of is er meer aan de hand?

Daar zit een vreemd luchtje aan

De beleving vindt grotendeels zijn oorsprong in het onderbewuste van mensen. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig met je Branding om te gaan en je niet te laten verleiden door alle mogelijkheden die Branding biedt. Betekenis-Branding sluit aan bij de Betekenis-Economie en gaat uit van échte interesse in mensen.

Gebakken lucht kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een onderneming met hun Branding een valse beeld van hun onderneming of product proberen te creëren. De nieuwe mission statement van Facebook (‘to bring the world closer together’), die tegelijk als slogan lijkt te worden ingezet, is weinig overtuigend na het recente schandaal met Cambridge Analytica. Het overheersende gevoel is momenteel dat Facebook niet te vertrouwen is, en we zijn niet bereid om dat verloren vertrouwen terug te laten winnen met een ongeloofwaardige (en dubbelzinnige) slogan.

Een ander soort Branding die tot gebakken lucht leidt, is het maskeren van onzuivere motieven, bijvoorbeeld met luchtigheid (of oppervlakkigheid). Ondernemingen als CocaCola en Pepsi lijken zich te richten op onze ‘smile’, maar verkopen verslavende producten in plastic of blik verpakt, met onder andere cafeïne, suiker of dubieuze zoetstoffen, en koolzuur aan volwassen én kinderen. Het gaat ze dus mogelijk niet echt om het welzijn van hun klanten, maar eerder om het financiële resultaat.

Dit zijn beide voorbeelden van betekenisloze branding, waarbij nog eenvoudig kan worden doorzien wat er misgaat. Maar er zijn veel meer scenario’s die kunnen leiden tot gebakken lucht Branding. Om die te doorzien en vermijden, moeten we eerst goed de functie van Branding begrijpen.

Marketing en Branding zonder brandlucht

Marketing gaat over waarden (Steve Jobs: “Marketing is about values”) en je branding moet dat overbrengen in een vorm die resoneert bij je ideale klant. Kernwaarden (core values) en Branding worden vaak in één adem genoemd, maar het kan evengoed tot desastreuze vergissingen leiden, als we ze als één en hetzelfde gaan zien.

Marketing en Branding zonder brandluchtSinds de virale TedTalk uit 2009 van Simon Sinek zijn steeds meer bedrijven hun visie en waarden (hun ‘Why’) met het publiek gaan communiceren, maar de kernwaarden waar je onderneming voor staat, zijn niet per sé gelijk aan de Branding van die kern-waarden en ze zullen zelden één op één met je doelgroep worden gecommuniceerd. Er is dus eerst een vertaalslag nodig. Een belangrijke overweging bij keuzes in Branding is daarom:

“…We have to be really clear on what we want them to know about us.”
(Steve Jobs)

Je branding is een ‘representatie’ van je onderneming en je kernwaarden. Je logo functioneert bijvoorbeeld als representatie van je bedrijf of product, maar dat logo is niet je bedrijf of product. Een goed logo representeert de beleving die je via Branding hoopt te creëren. Branding is daarmee sterk bepalend voor hoe je klant jouw onderneming en product ervaart, maar hoe kom je tot effectieve Branding?

Hoe krachtig is jouw branding?

Stevig in je schoenen staan…

Effectieve branding vraagt om geduchte zelfkennis, creativiteit en een helder beeld van je ideale klant op psychologisch niveau. Helaas ontbreekt er in de praktijk op alledrie de punten meestal wel iets, waardoor de Branding minder effectief wordt. Het zelfbeeld is bijvoorbeeld bij veel ondernemingen regelmatig te weinig objectief, of te oppervlakkig om tot scherpe branding te komen, waardoor de creativiteit vervolgens verkeerd wordt aangestuurd en ingevuld, en de klant ongewild een beleving bij de onderneming of het product krijgt, die niet met de werkelijkheid overeenkomt.

“Great Branding is really about taking what you’re all about and making it easy for people to remember. The way to do that is to make them feel it […] You need to take the time to create a Brand Identity that is consistent and congruent.”
― Brian G. Johnson

Branding can be a sticky business
In de eerder genoemde TedTalk uit 2009 van Simon Sinek wordt uitgelegd dat succesvolle ondernemingen vanuit hun ‘Why’ of ‘Purpose’ denken, handelen en communiceren. Dat is niet eenvoudig. Je zal dan namelijk eerst je ‘Why’ helder moeten krijgen en daarvoor moeten ondernemingen (en ondernemers) flink de diepte in (lees ook: De moderne ondernemer is lui en ongeduldig… of niet?).

Zonder zo’n heldere omschrijving van de kernwaarden wordt het handelen beduidend minder gericht. De Branding kan dan aan de buitenkant best goed lijken, maar uiteindelijk toch gebakken lucht communiceren, omdat de organisatie (ondanks alle goede bedoelingen) niet kan waarmaken wat de Branding suggereert.

We denken en handelen traditioneel vanuit ‘wat we doen’ (product of service) naar ‘hoe we dat doen’ (USP’s) en we lopen onbewust met een boog om de ‘waarom’ van dat alles heen, want daarin verdwalen we eenvoudig. De ‘waarom’ bevindt zich voor een groot deel in de meer onbewuste motieven en gevoelens van mensen en organisaties, waardoor het ongrijpbaar en ondefinieerbaar lijkt. Daarnaast zijn we als maatschappij lange tijd collectief gefocust geweest op het resultaat (geld) in plaats van het doel (‘Purpose’) van de onderneming.

De stoute schoenen aantrekken…

In de ‘Golden Circle’, zoals Sinek het noemt, werk je van binnen naar buiten. Van ‘waarom’ naar ‘hoe’ naar ‘wat’. Het blijkt voor organisaties, net als voor mensen, enorm moeilijk om tot een objectiviteit en kernachtig zelfbeeld te komen zonder hulp van buitenaf. Die externe hulp wordt in de meeste organisaties echter gekozen op basis van wat men wél zelf al grotendeels kan overzien, waardoor men binnen de eigen ‘blind spots’ en ‘comfort zone’ blijft.

Simon Sinek - 'Start with the Why'

Toch kan je een aardig eind komen met het vaststellen van je kernwaarden, door met wat eenvoudige aanwijzingen en een aantal gerichte vragen de route eerst omgekeerd van ‘wat’ naar ‘hoe’ naar ‘waarom’ te doorlopen. Beantwoord in één zin ‘wat’ jouw onderneming doet en ga in je antwoord uit van het resultaat voor je ideale klant. Uitgaan van het resultaat helpt je namelijk om boven het noemen van je product uit te stijgen, en door te denken aan je ideale klant kan je formulering scherper worden geformuleerd.

Weten waar de schoen wringt…

Ook de vorm waarin je jouw antwoord op de ‘wat’-vraag giet, kan je helpen om dichter op je ‘why/purpose’ te komen. Door bijvoorbeeld te starten met “Mijn onderneming helpt…”, worden je gedachten gestuurd in de richting van de oplossing die je biedt. Een schoen-designer zou anders kunnen antwoorden “ik maak hoge kwaliteit schoenen”, maar dat zegt weinig of niets over de “Purpose” en over het probleem dat wordt opgelost met het product.

Dat komt wel naar voren zodra het antwoord op mensen en op resultaten gericht wordt. Bijvoorbeeld: “Ik help mensen om gezonder door het leven te gaan.” Daarop volgt de vraag “hoe doe ik dat?”, en het antwoord daarop kan zijn: “Door schoenen te ontwerpen die uitgaan van, en ondersteunend werken op de complete anatomie van de schoendrager.”

Hoe helder is jouw branding?

Het antwoord op de vraag “Waarom doe ik dat op die manier?” zou dan bijvoorbeeld zo kunnen klinken: “Onze voeten en schoenen vormen het fundament van onze dagelijkse energie en gezondheid. Door direct bij de basis uit te gaan van de specifieke anatomie van de persoon, wordt de hele mens positief beïnvloed.”

Met je voeten in de Branding…

Deze drie antwoorden laten al veel zien van de achterliggende kernwaarden. Er wordt bijvoorbeeld belang gehecht aan ‘gezondheid’, maar waarschijnlijk ook aan ‘service to others’, innovatie, positiviteit, en misschien wel aan creativiteit, open-mindedness, optimisme, passie, moed, enz. De waarden die het beste de onderneming representeren vormen de kernwaarden, die vervolgens in een lijstje worden gerangschikt van belangrijk naar minder belangrijk.

Met je voeten in de branding

Op basis van de kernwaarden kan de Branding voor de schoen-designer dus nog steeds verschillende kanten op gaan, afhankelijk van de marketing-strategie. Die strategie komt voor een belangrijk deel tot stand door de waarden te koppelen aan een helder en grondig beeld van de ideale klant. Daarmee kan een creatieve vertaling worden gemaakt van de kernwaarden naar de belevingswereld van die ideale klant, en die creatieve vertaling of representatie noemen we de Branding.

De schoen-designer die de nadruk legt op ‘gezondheid’, zal zijn ideale klant zoeken in de mensen die gezondheid belangrijk ook vinden, en misschien wel mensen die met een specifiek gezondheidsprobleem lopen dat kan worden opgelost of verlicht met de custom designed schoenen. Aanvullende kernwaarden zoals optimisme, moed, creativiteit, geluk, plezier, uitdaging, balans, avontuur, zelfrespect, of stabiliteit kunnen verder helpen om de effectiefste ‘message’ en branding richting te geven, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij zowel de onderneming als de belevingswereld van de ideale klant.

Brandende vragen

Vooral het onder woorden brengen van de kernwaarden en ze vervolgens koppelen aan je ideale klant in een creatieve Marketing- en Branding-strategie, is een fase die je bij voorkeur samen met een ervaren specialist doorloopt, want de implicaties voor elke keuze kunnen enorm zijn. Alle pitches, advertentie-campagnes, de website, folders en brochures, de huisstijl, enzovoort, worden aangestuurd vanuit dezelfde basis die consistent en congruent moet worden toegepast.

Sommige bedrijven neigen daarvoor naar het vastleggen van allerlei regels, en voor een aantal onderdelen is dat uiteraard ook noodzakelijk om consistent te kunnen blijven, vooral als met externe partijen gewerkt wordt aan de communicatie en promotie. Aan de andere kant moet er ruimte overblijven om creatief met de Branding om te gaan, want de menselijke psychologie waar het uiteindelijk voor is bedoeld, is uiteraard geen machine.

In het complete proces van het vaststellen en vastleggen van de kernwaarden tot aan de creatie en het realisatie, kunnen enorm veel vragen en twijfels ontstaan. Misschien loop je zelf met één of meer brandende vragen over je Branding, of kom je er in je onderneming niet uit met het vaststellen van de kernwaarden? Neem dan gerust contact met me op voor een vrijblijvende afspraak, of telefoongesprek. Je kan me bereiken via email (ln.nw1558022946otmoo1558022946lb@cr1558022946am1558022946), of bellen naar 06 – 57 28 36 49.

Tip: Check gratis de status van je Branding

 

De moderne ondernemer is lui en ongeduldig… of niet?

En waarom je soms de diepte in moet voor succes

Het lijkt alsof ondernemers vandaag de dag altijd haast hebben en niet dieper op de dingen in wil gaan. Of ze het liefste aan de oppervlakte blijven en shortcuts gebruiken om hun doelen te bereiken, in plaats van eerst het noodzakelijke huiswerk te doen. Niet dat ze zich daar heel erg happy bij voelen, maar het lijkt de enige oplossing om in een dolgedraaide economie te overleven.

De hoge-druk-pan van de 24/7 economie

We zijn uiteraard niet lui en ongeduldig, maar we worden wel langzamerhand gaar gestoomd. De oorzaak hiervan ligt onder andere bij de hoge druk die we als ondernemers voelen in de 24/7 economie. Een economie die al een aantal jaar een duizelingwekkende ontwikkeling doormaakt en ons opjaagt om alsmaar sneller te gaan.

Aan de andere kant worden we regelmatig (op listige wijze) gebombardeerd met een hoop (marketing-)onzin, waar we als ondernemers per sé in mee zouden moeten om zakelijk succes te kunnen hebben en niet achterop te raken, maar die ons in feite juist steeds verder van onze eigen kern afbrengt. (Lees ook het artikel: “Voor wie denkt dat marketing over ‘meer verkopen’ gaat…”)

Ondergedompeld in de gekte

Wie als ondernemer dit fenomeen nog niet heeft opgemerkt in zijn of haar omgeving, of in zichzelf, is mogelijk nog volledig ondergedompeld in het ritme en de gekte van de haast-cultuur. Dan zal je waarschijnlijk ook nog niet hebben nagedacht over hoe deze stress-situatie ontstaan is, en nog minder over de consequenties die het voor jou en je onderneming heeft.

Uiteraard is de onderliggende stress die ermee gepaard gaat slecht voor je gezondheid, maar het kan minstens zo ongezond zijn voor je onderneming. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in de marketing en communicatie.

De wankele brug tussen jou en je klanten

Wie de werking van marketing probeert te begrijpen, kan die zich het beste voorstellen als het bouwen van een brug tussen jouw onderneming en je doelgroep en klanten. Maar, als we van start gaan met een onvolledig en oppervlakkig beeld van onszelf, onze onderneming en onze doelgroep, dan zijn we ook gedoemd tot onvolledige en oppervlakkige marketing en communicatie.

Daarom wordt veel marketing gebaseerd op het na-apen van succesvolle concurrenten, waardoor het niet alleen originaliteit mist, maar je onderneming bovendien onherkenbaar blijft voor je doelgroep en je ideale klant (lees ook het artikel: “Think Different” voor ondernemers). Je verdwijnt dan in de kakofonie van je concurrenten, in plaats van je eigen identiteit te tonen.

Een waardig en herkenbaar alternatief

Oftewel, het succes van een andere ondernemer kan je beter niet proberen te kopiëren, want je wil juist herkenbaar zijn als waardig en zelfstandig alternatief, om op die manier je eigen doelgroep en klanten aan te trekken. Daarmee creëer uiteraard je een veel beter basis voor je lange termijn succes.

Om dat te bereiken zal je eerst in ieder geval één keer de diepte in moeten. Je wil namelijk aan het werk met een zo helder mogelijk beeld van jezelf, je onderneming en je ideale klant, als stevig fundament voor jouw unieke marketingbrug.

Ik start mijn relatie met een nieuwe klant daarom altijd met het samen opstellen van een helder en compact kerndocument, ongeveer één A4-tje lang, waaraan we daarna alle strategieën, creativiteit en acties kunnen toetsen. De voordelen van het beschrijven van je kern gaan echter nog veel verder dan dat.

Jouw flow, jouw ritme, jouw drive…

Door het document samen te creëren, worden bijvoorbeeld veel valkuilen (zoals gebrek aan objectiviteit) vermeden. Bovendien maakt de specifieke vorm die ik ervoor heb ontwikkeld het eenvoudiger om te communiceren vanuit de ‘why’. Het document geeft zelfs een completer beeld en werkt activerender, dan de (gescheiden) visie- en missie-statements, die elkaar regelmatig in de weg zitten, en de ondernemer vaak niet effectief genoeg steunen in zijn of haar keuzes.

Helderheid en motivatie zijn de kern voor zelfstandige en zinvolle ondernemerskeuzes. Om dat te bereiken zal je als ondernemer een keer de diepte in moeten duiken en ze naar de oppervlakte moeten halen. Eenmaal terug aan de oppervlakte zal echter blijken dat ‘zwemmen’ een stuk eenvoudiger wordt. De drive en flow komen terug in je werk en je zal steeds meer je eigen ritme en richting kunnen gaan bepalen.

Heb je vragen, of ben je al zo ver dat je de diepte in wil? Laat het me weten in een email, of bel me: 06 – 57 28 36 49.

Ik hoor graag van je.

Voor wie denkt dat marketing over ‘meer verkopen’ gaat…

Hoe voel jij je na een aankoop waar je achteraf spijt van hebt? Zo voelen je klanten dat ook. Oftewel, marketing gaat niet over 'verkopen'. Waarover dan wel? Met marketing help je jouw klanten om geïnformeerde beslissingen te nemen over wat jij aanbiedt, en de impact ervan wordt door veel ondernemers nog steeds enorm onderschat.

De grote marketing-misvatting

Marketing, marketing-communicatie en branding worden regelmatig ingezet om mensen ‘over te halen’ om iets te kopen. Iedere ondernemer die lange termijnrelaties met zijn klanten wil opbouwen, kan zich indenken dat dit niet werkt. Langdurige menselijke en klantrelaties zijn namelijk gebaseerd op vertrouwen, en vertrouwen kan niet geforceerd worden.

Matig of slecht doordachte marketing-communicatie en branding maken het moeilijker voor zowel je doelgroep, als voor mensen daarbuiten om een geïnformeerde beslissing te nemen. Dat heeft dus niet alleen tot gevolg dat je eigen doelgroep zich niet herkent in hoe je jouw service of product aanbiedt, maar ook dat mensen die het beter niet kunnen kopen, dat mogelijk toch doen. Dat heeft allerlei negatieve consequenties, vooral voor de reputatie van je onderneming en product of service (denk aan negatieve recensies, mond-tot-mond en social media).

Neem jij geïnformeerde beslissingen?

Hoe weet je nu of je zelf wel geïnformeerde beslissingen neemt over je eigen marketing-communicatie en branding? De kans is groot dat je dat op dit moment vaak nog niet doet, en dit is je kans om met een simpele mini-test te ontdekken of jouw marketing-communicatie beter kan.

Marketing-communicatie en branding zijn heel divers en maken (als het goed is) onderdeel uit van je overkoepelende marketing-strategie. Voor het gemak is deze test gericht op je website. Open de homepage van je bedrijfs-website en probeer de onderstaande vragen voor jezelf te beantwoorden.

 • Is uit je bedrijfsnaam/logo inclusief eventuele slogan of payoff te begrijpen wat je aanbiedt?
 • Gaan de hoofdkop en hoofdtekst op je homepage over de belevingswereld van je (ideale) klant, of juist over jouw onderneming?
 • Wekken de hoofdkop en hoofdtekst op je homepage een gevoelswaarde bij je klant?
 • Heb je enig idee waar de kleurkeuze in je huisstijl op gebaseerd is?
 • Weet je ook iets te zeggen over de onbewuste werking van de gekozen kleuren?
 • Zijn de keuzes in de vormgeving, teksten en foto’s gebaseerd op een duidelijk omschreven marketing-strategie?

Bovenstaande vragenlijstje toont niet meer dan een kleine greep uit een bijna oneindige reeks vragen en beslssingen, die bepalen of jouw klanten een geïnformeerde beslissing zullen nemen… of niet. Zo niet, dan wordt het tijd voor een belangrijke geïnformeerde beslissing van jou als ondernemer: starten met de verbetering van je marketing en branding om je ideale klanten geïnformeerde beslissingen te kunnen laten nemen! En dat begint met…

De juiste vragen stellen

“Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.”
~ Tony Robbins (BrainyQuote)

Er zijn een aantal basisvragen die elke ondernemer in eerste instantie voor zichzelf zal moeten beantwoorden. Vragen waarmee hij of zij de basis legt voor alle volgende ‘geïnformeerde beslissingen’, op zijn of haar pad komen. Deze vragen volgen hieronder, inclusief zoals ik ze zelf heb beantwoord voor mijn onderneming.

 1. Wat doe ik?
  Ik help ondernemers en ondernemingen om betere resultaten en meer voldoening voor zichzelf en hun doelgroep te genereren.
 2. Hoe doe ik dat?
  Door uit te gaan van de ‘why/purpose’ van de ondernemer/onderneming en van daaruit op meerdere niveau’s vertrouwen te creëren bij hun ideale klant.
 3. Waarom doe ik dat op die manier?
  Marketing en branding baseren zich op de menselijke psychologie en communiceren vanuit de ‘why/prupose’ is één van de effectiefste manieren om de ideale klant te ‘raken’ en hun vertrouwen te winnen.

“People don’t buy what you do. People buy ‘Why’ you do it…”
~ Simon Sinek (Video)

Door de ‘Why’/’Purpose’ centraal te stellen en bewust te maken, kan de ondernemer (m/v) gerichter gaan werken vanuit zijn/haar drive, en met een juist beeld van (de motivaties van) de ideale klant. Dat resulteert in meer helderheid en waarde voor zowel de ondernemer, als voor klanten en eventuele medewerkers of partners. Bovenstaande vragen en antwoorden zijn nog steeds gericht op de wat, maar ze laten ook een aantal waarden en overtuigingen doorschemeren.

De volgende stap is om hieruit je persoonlijke ‘Why’ of ‘Purpose’ te destilleren. Je ideale klant is niet op zoek naar een ondernemers-why, maar naar een persoonlijke, menselijke ‘why’, die aansluit bij zijn of haar eigen waarden en overtuigingen. In grotere organisaties zal op topniveau moeten worden gezocht naar een gezamenlijk ‘why’, waar men zich als groep bij kan aansluiten. Dit is hoe ik mijn eigen ‘why’ heb omschreven:

Waarom doe ik dit?
We zijn op een historisch overgangspunt beland, waarin we de dingen anders moeten gaan aanpakken, als we de planeet leefbaar willen houden. De mens moet daarvoor onder andere een belangrijke de stap maken om helder het zinvolle van het zinloze te leren onderscheiden. In de ondernemerswereld en in de marketing en branding is dat de ‘Why’, of ‘Purpose’ .

Hoe weet ik of mijn antwoorden juist zijn?

We kunnen fantastische antwoorden op deze vragen geven, die veel lof en sympathie opwekken, maar dat betekent niet per sé dat ze waar zijn. Misschien zijn de motivaties erachter toch niet de juiste. Maar hoe weet je het zeker? Door te checken of de volgende bewering waar is:

“What you do simply proves what you believe.”
~ Simon Sinek

Met wat je doet, maar ook hoe je dat doet, laat je zien waar jij van overtuigd bent en in gelooft. Je belangrijkste motivatie. Datgene wat jou leven zinvol maakt en waar jij je bed voor uitkomt, zelfs als je er geen ‘beloning’ voor zou krijgen.

Een geïnformeerde beslissing van jouw klanten, wordt voor een belangrijk deel bepaald door het vertrouwen in jouw ‘waarom’ en je waarden: ben jij alleen maar uit op mijn geld, of wil je me écht helpen? Simpel gesteld is dat de kernvraag die onbewust speelt en waar mensen antwoord op zoeken.

Ondernemers helpen eerlijk, respectvol, maatschappelijk verantwoord én succesvol te ondernemen, daar kom ik mijn bed voor uit. Een ondernemer die bewust vanuit zijn of haar kern-waarden en ‘waarom’ onderneemt, zal altijd op een respectvolle en verantwoorde wijze aan de slag willen, zo is mijn ervaring. Bovendien zal deze ondernemer met veel meer helderheid voor zichzelf en zijn of haar omgeving aan de onderneming kunnen werken.

Ik werk vanuit dat perspectief met mijn klanten (en andere ondernemers uit mijn netwerk) aan de realisatie van een nieuwe betekeniseconomie. Wil jij doen waar je in gelooft en geloven in wat je doet? Neem dan contact met me op:

“Think Different” voor ondernemers

“Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently [...] while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” (Zie de Video.)

De toekomst is van “The crazy ones. The misfits. The rebels…”

Deze tekst uit de “Think Different” campagne van Apple uit 1997 resoneert nog steeds bij veel mensen, en in zeker zin sluit het ook aan bij hoe veel ondernemers zich voelen, en wel op twee manieren. Allereerst natuurlijk omdat ze ‘vrije’ ondernemers zijn en dat vergt zelfstandigheid. Daarnaast kampen veel ondernemers op dit moment juist met het vinden van hun eigen weg in het snel veranderende ondernemerslandschap.

Al die veranderingen komen bovenop het toch al volle bord van beslissingen waar ondernemers mee te maken hebben. Ik merk bij veel zelfstandigen dan ook dat er de laatste jaren een zekere weerstand en onzekerheid is ontstaan, en dat men manieren zoekt om hiermee om te gaan.

Voel jij dat het anders moet kunnen? Dat de huidige marketing en branding, of meer nog het huidige ondernemerschap, en binnen afzienbare tijd ook de hele economie een andere kant op zou moeten? Dan ben je waarschijnlijk zo’n misfit, zo’n rebel, en dat is een goed teken.

BloomTownBuzz: “We need men who can dream”
The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were and ask ‘why not?’.
~ John F. Kennedy (BrainyQuote)

De individuele schaapjes verdwijnen in de massa

De voorlopers

Wie nog niet dat gevoel heeft dat het anders kan en moet, heeft nog werk te doen aan zijn/haar visie die ondernemers op dit moment zo hard nodig hebben. Wie zich namelijk als ondernemer niet helemaal thuisvoelt in het huidige economische landschap loopt gevoelsmatig voor, en voelt daarmee een toekomst aan die op dit moment wordt voorbereid.

Dat gevoel herkennen betekent misschien niet dat je er al helemaal klaar voor bent, maar wel dat het voor jou tijd is om ermee aan de slag te gaan. Wie de video-advertentie van Apple bekijkt, ziet een reeks personen voorbijkomen die de wereld hebben veranderd. Mensen die niet bleven staan bij wat was, maar die hun visie achterna gingen, om de werkelijkheid te vormen naar het beeld dat ze voor ogen hadden.

De bekende ‘helden’ van het verleden inpspireerden met hun visie grote groepen mensen. Hun opkomst is echter ook vaak het ‘logische gevolg’ van een specifieke crisis of scheve situatie die moest worden rechtgetrokken, zoals dat ook nu het geval is. Ook in de marketing is dat goed zichtbaar.

BloomTownBuzz: Ongezonde marketing
“I think the marketing industry is guilty of not really trying to understand people. It often takes data and runs with a trend, not understanding the root of that trend. They’re not asking wether that trend is healty or unhealthy, and think that just the fact that it’s a trend means we should do it […] I think really great marketers, like really great leaders, do two things. They have a unique ability to empathize and understand, and they have a unique perspective on the world.”
~ Simon Sinek (Inspiration Session at DMA’s &THEN)

De moderne marketing en branding zijn regelmatig een lege huls, gebakken lucht (lees ook het artikel: “Bewezen Branding-methode zegt ‘nee’ tegen gebakken lucht”), een glanzend laagje om het mooi te maken, maar waarin diepte en échte interesse ontbreken. Een effectieve manier om dit te doorbreken is door te werken vanuit een heldere visie, maar het werken vanuit je visie heeft nog veel meer positieve effecten. Keuzes worden duidelijker en eenvoudiger, je wordt onafhankelijker van wat concurrenten doen, en je kan weer je eigen weg kiezen, zoals dat hoort bij zelfstandig ondernemen.

Klanten van BloomTown hervinden hierdoor vaak het enthousiasme en de flow waarmee ze ooit als starters hun onderneming hebben opgezet. Maar ook voor wie nu zijn bedrijf start, is het belangrijk om direct vanuit een sterke visie te kunnen ondernemen. Wil jij werken aan zijn unieke perspectief en visie in deze tijd van veranderingen? Laat het me weten in een email, of bel me: 06 – 57 28 36 49.

Ik hoor graag van je.

Waar kan BloomTown jou mee helpen?


Effectieve Marketing & Branding vragen om totaaloplossingen:
Advies, begeleiding, creativiteit en realisatie. Uiteraard is BloomTown ook beschikbaar voor deelopdrachten.

Strategie

Marketing strategie
Branding strategie
Marketingcommunicatie strategie
Content Marketing strategie
Marketing Funnels
Sales Funnels
Google Adwords
Facebook strategie
Linkedin strategie
Instagram strategie

Tekstuele communicatie

Copywriting
Webteksten
Blogteksten
SEO-teksten
Advertentieteksten
Flyerteksten
Brochureteksten
Video scripts
Audio scripts
CRO

Visuele communicatie

Art Direction
Brand Identity
Logo en Huisstijl
Webdesign
Grafisch ontwerp
UI/UX Design
Advertenties
Flyers
Brochures
CRO

Technische realisatie

Webdevelopment
SEO
SEA
Social Media Advertenties
Drukwerkvoorbereiding
Drukwerkbegeleiding
Fotografie
Video
Audio

Contact opnemen »